Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 34/PGDĐT- GDTH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Căn cứ theo kế hoạch Số: 42/KH-CM Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ... ...
Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 34/PGDĐT- GDTH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Căn cứ theo kế hoạch Số: 42/KH-CM Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ... ...
HỌP MẶT 37 NĂM NGÀY 20/11/1982- 20/11/2019

HỌP MẶT 37 NĂM NGÀY 20/11/1982- 20/11/2019

Lượt xem:

Thực hiện theo công văn số: 911/VP-NCTH Vĩnh Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc thống nhất tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019. Hôm nay trường TH Vĩnh Thuận 1 long trọng tổ chức buổi họp mặt nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, đến dự có – Ông Trần Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng... ...
Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 34/PGDĐT- GDTH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Căn cứ theo kế hoạch Số: 42/KH-CM Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ... ...
Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 34/PGDĐT- GDTH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Căn cứ theo kế hoạch Số: 42/KH-CM Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ... ...