HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số:4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Toán trên Internet dành cho học sinh phổ thông; Căn cứ Quyết định số:4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh phổ thông; Thực hiện quyết định số:1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh... ...
TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 3106/SGDĐT-GDTH&GDMN, ngày 21/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc phối hợp trao học bổng chương trình“Ươm mầm tri thức năm 2020” của Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc. Hôm nay ngày 28/12/2020 tại Trường TH&THCS Thị Trấn, thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang diễn ra lễ trao học bổng chương trình“Ươm mầm tri thức năm 2020... ...
HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số:4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Toán trên Internet dành cho học sinh phổ thông; Căn cứ Quyết định số:4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh phổ thông; Thực hiện quyết định số:1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh... ...
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Lượt xem:

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông; phát hiện những... ...
HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số:4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Toán trên Internet dành cho học sinh phổ thông; Căn cứ Quyết định số:4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh phổ thông; Thực hiện quyết định số:1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh... ...