NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

Lượt xem:

Trong những ngày trước thềm năm 2021, hai học sinh Trường TH Vĩnh Thuận 1( xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) em Võ Thị Ngọc Ngân và Nguyễn Huỳnh Đào, Đào Thùy Mị, Mai Thị Thanh Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Giàu nhặt được chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và tiền mặt đã chủ động bàn giao cho công an xã để trả lại người đánh rơi. Ngày 10/3/2021, hai... ...
Trường TH Vĩnh Thuận 1 Thực Hiện Tốt Dịch Covid-19 Đầu Năm 2021

Trường TH Vĩnh Thuận 1 Thực Hiện Tốt Dịch Covid-19 Đầu Năm 2021

Lượt xem:

Nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường, trường TH Vĩnh Thuận 1 yêu cầu các lớp căn cứ điều kiện thực tế, giáo viên tổ chức thực hiện việc đo thân nhiệt cho người dạy và người học một cách linh hoạt, đảm bảo người học được đo thân nhiệt một lần trong buổi học; tuyệt đối không để học sinh tập trung đông trước cổng trường;... ...
TIẾT HỌC TỐT MÔN MĨ THUẬT NĂM HỌC 2020-2021

TIẾT HỌC TỐT MÔN MĨ THUẬT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Điểm nổi bật của phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh là giáo viên có thể chủ động theo từng nội dung chủ đề mà vận dụng kết hợp với 7 quy trình dạy học. Phương pháp mới này phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh, tiết học trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Ưu điểm của phương pháp... ...
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

Lượt xem:

Trong những ngày trước thềm năm 2021, hai học sinh Trường TH Vĩnh Thuận 1( xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) em Võ Thị Ngọc Ngân và Nguyễn Huỳnh Đào, Đào Thùy Mị, Mai Thị Thanh Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Giàu nhặt được chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và tiền mặt đã chủ động bàn giao cho công an xã để trả lại người đánh rơi. Ngày 10/3/2021, hai... ...
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021

Lượt xem:

Trong những ngày trước thềm năm 2021, hai học sinh Trường TH Vĩnh Thuận 1( xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) em Võ Thị Ngọc Ngân và Nguyễn Huỳnh Đào, Đào Thùy Mị, Mai Thị Thanh Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Giàu nhặt được chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và tiền mặt đã chủ động bàn giao cho công an xã để trả lại người đánh rơi. Ngày 10/3/2021, hai... ...