ĐÊM TRĂNG TRUNG THU 2022

ĐÊM TRĂNG TRUNG THU 2022

Lượt xem:

        I.  Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta chăm  lo cho thiếu nhi.Nhân ngày rằm tháng tám ( Ngày hội trăng rằm) . Để tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh nhân dịp thu về . Hoà cùng với khí trời se lạnh của gió tháng tám. Cùng niềm vui tưng bừng của khắp nơi trên cả nước... ...
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

Lượt xem:

  Hôm qua, ngày 20 tháng 09 năm 2022 trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành thực hiện biên bản bàn giao nhận thiết bị máy tính bảng VNT Tab8 cho em Tè Thị Thanh Xuân học sinh lớp 4A và em Võ Thị Cẩm Giang học sinh lớp 5A trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Thiết bị do phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cấp nhằm giúp các... ...
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

Lượt xem:

  Hôm qua, ngày 20 tháng 09 năm 2022 trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành thực hiện biên bản bàn giao nhận thiết bị máy tính bảng VNT Tab8 cho em Tè Thị Thanh Xuân học sinh lớp 4A và em Võ Thị Cẩm Giang học sinh lớp 5A trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Thiết bị do phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cấp nhằm giúp các... ...
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

Lượt xem:

  Hôm qua, ngày 20 tháng 09 năm 2022 trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành thực hiện biên bản bàn giao nhận thiết bị máy tính bảng VNT Tab8 cho em Tè Thị Thanh Xuân học sinh lớp 4A và em Võ Thị Cẩm Giang học sinh lớp 5A trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Thiết bị do phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cấp nhằm giúp các... ...
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG (LẦN 4)

Lượt xem:

  Hôm qua, ngày 20 tháng 09 năm 2022 trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành thực hiện biên bản bàn giao nhận thiết bị máy tính bảng VNT Tab8 cho em Tè Thị Thanh Xuân học sinh lớp 4A và em Võ Thị Cẩm Giang học sinh lớp 5A trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Thiết bị do phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cấp nhằm giúp các... ...