TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG TH VĨNH THUẬN 1

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG TH VĨNH THUẬN 1

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BDGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dụ và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thong và thường xuyên; Căn cứ Thông... ...
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và  tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma... ...
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   ...