PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

Lượt xem:

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vi rút Corona xâm nhập vào trường, lớp. Hôm qua ngày 7 tháng 2 năm 2020 toàn thể CBCNVC trường TH Vĩnh Thận 1, đồng loạt ra quân phun hóa chất các phòng học và lao dọn vệ sinh các phòng học và sân trường. Pha thuốc Phun hóa chất các phòng học.   Lau chùi bàn ghế học sinh. Phun hóa chất... ...
PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

Lượt xem:

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vi rút Corona xâm nhập vào trường, lớp. Hôm qua ngày 7 tháng 2 năm 2020 toàn thể CBCNVC trường TH Vĩnh Thận 1, đồng loạt ra quân phun hóa chất các phòng học và lao dọn vệ sinh các phòng học và sân trường. Pha thuốc Phun hóa chất các phòng học.   Lau chùi bàn ghế học sinh. Phun hóa chất... ...
HỌP MẶT 37 NĂM NGÀY 20/11/1982- 20/11/2019

HỌP MẶT 37 NĂM NGÀY 20/11/1982- 20/11/2019

Lượt xem:

Thực hiện theo công văn số: 911/VP-NCTH Vĩnh Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc thống nhất tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019. Hôm nay trường TH Vĩnh Thuận 1 long trọng tổ chức buổi họp mặt nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, đến dự có – Ông Trần Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng... ...
PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

Lượt xem:

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vi rút Corona xâm nhập vào trường, lớp. Hôm qua ngày 7 tháng 2 năm 2020 toàn thể CBCNVC trường TH Vĩnh Thận 1, đồng loạt ra quân phun hóa chất các phòng học và lao dọn vệ sinh các phòng học và sân trường. Pha thuốc Phun hóa chất các phòng học.   Lau chùi bàn ghế học sinh. Phun hóa chất... ...
PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

PHÒNG CHỐNG VI RUT CORONA

Lượt xem:

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vi rút Corona xâm nhập vào trường, lớp. Hôm qua ngày 7 tháng 2 năm 2020 toàn thể CBCNVC trường TH Vĩnh Thận 1, đồng loạt ra quân phun hóa chất các phòng học và lao dọn vệ sinh các phòng học và sân trường. Pha thuốc Phun hóa chất các phòng học.   Lau chùi bàn ghế học sinh. Phun hóa chất... ...