THAM GIA CUỘC THI  VẼ TRANH VỚI CHỦ ĐỀ “ƯỚC MƠ CỦA EM”

THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH VỚI CHỦ ĐỀ “ƯỚC MƠ CỦA EM”

Lượt xem:

 Căn  cứ vào kế hoạch 09/KH-NTN tỉnh Kiên Giang ngày 6 tháng 5 năm 2024 về việc phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề: “Ước mơ của em” hưởng ứng ngày hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6    Cô Trịnh Bảo Yến giáo viên mỹ thuật triển khai kế hoạch cho cac em vẽ tranh theo chủ đề”Ước mơ của em”Liên... ...
TỔ QUỐC CỦA EM QUA CON TEM BƯU CHÍNH

TỔ QUỐC CỦA EM QUA CON TEM BƯU CHÍNH

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch số 315- KH/HĐĐTW-BĐVN-HTVN ngày 29/12/2023 của  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam  “Về việc triển khai Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2024 với chủ  đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”  Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào... ...
HỘI THI VẼ TRANH VIỆT NAM THẮM TÌNH ĐOÀN KẾT

HỘI THI VẼ TRANH VIỆT NAM THẮM TÌNH ĐOÀN KẾT

Lượt xem:

      Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên Đội trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1.            Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội.           Sáng nay ngày 30 tháng 10 năm 2023 Liên đội Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi... ...
TỔ QUỐC CỦA EM QUA CON TEM BƯU CHÍNH

TỔ QUỐC CỦA EM QUA CON TEM BƯU CHÍNH

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch số 315- KH/HĐĐTW-BĐVN-HTVN ngày 29/12/2023 của  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam  “Về việc triển khai Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2024 với chủ  đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”  Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào... ...
TỔ QUỐC CỦA EM QUA CON TEM BƯU CHÍNH

TỔ QUỐC CỦA EM QUA CON TEM BƯU CHÍNH

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch số 315- KH/HĐĐTW-BĐVN-HTVN ngày 29/12/2023 của  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam  “Về việc triển khai Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính năm 2024 với chủ  đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”  Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào... ...