Tin tức giáo dục

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

Nhằm củng cố về phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao năm học 2018- 2019, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH trường về công tác chuyên môn. Hôm nay ngày 6/8/2018 Thầy Phan Văn...

Đào tạo

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

Nhằm củng cố về phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao năm học 2018- 2019, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH trường về công tác chuyên môn. Hôm nay ngày 6/8/2018 Thầy Phan Văn...

Chuyên đề giáo dục

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

Nhằm củng cố về phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao năm học 2018- 2019, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH trường về công tác chuyên môn. Hôm nay ngày 6/8/2018 Thầy Phan Văn...

Tin tức

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2018- 2019

Nhằm củng cố về phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao năm học 2018- 2019, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của BGH trường về công tác chuyên môn. Hôm nay ngày 6/8/2018 Thầy Phan Văn...