TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG, TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM MÙA

Lượt xem:

Đọc bài viết

             Căn cứ Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa tại các Trạm Y tế có thu phí

              Căn cứ giấy mời số: 24/GM-TTYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 về việc tập huấn truyền thông, triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa tại các Trạm y tế có thu phí

                                                                            Cán bộ triển khai: Kha Nguyễn Thanh Sơn + Võ Mạnh Cường

    Đến với buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng và chuyên trách dân số các trạm Y tế xã, thị trấn;

             Đại diện lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các điểm trường trên địa bàn xã, thị trấn

Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội