TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN                                               

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1 

                          Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

                         THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1. Năm học 2023  – 2024

    HỒ SƠ DỰ TUYỂN SINH

Gồm có:              -Bản sao giấy khai sinh.

                                                   – Phô tô mã định danh của trẻ.

                                                    -Phô tô các giấy tờ diện ưu tiên như sổ hộ nghèo, hộ cận nghéo,…(nếu có)

  • Thời gian:
  • -Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 05/06/2023 đến 30/06/2023; phụ huynh truy cập vào đường link https://tuyensinhkiengiang.edu.vn
  • -Trực tiếp tại trường từ ngày 01/07/2023 đến 10/07/2023
  • *Địa điểm tuyển sinh trực tiếp:TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1.Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang