HỘI THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số:4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Toán trên Internet dành cho học sinh phổ thông;

Căn cứ Quyết định số:4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh phổ thông;

Thực hiện quyết định số:1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số:21/KH-TrTHVT1, ngày 19/09/2020 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021;

Căn cứ theo sự chỉ đạo của BGH trường ngày 2/1/2021 về việc tổ chức  cuộc thi giải toán qua mạng cấp trường năm học 2020- 2021;

Hôm nay ngày 20/01/2021 bộ phận phụ trách thi giải toán Tiếng việt qua mạng cấp trường long trọng tiến hành tổ chức hội thi, đến với cuộc thi hôm nay có 24 thí sinh ở tất cả các khối lớp từ khối 1 đến khối 5.

 CÁC THÍ SINH ĐANG CHUẨN BỊ THI

 CÁC THÍ SINH ĐANG KHỞI ĐỘNG MÁY

 CÁC THÍ SINH ĐI VÀO VÒNG THI

 CÁC THÍ SINH ĐI VÀO VÒNG THI

 THÍ SINH ĐANG ĐI VÀO TRANG VIOLYMPIC

 TRANG VIOLYMPIC

NGUYỄN VĂN THÀNH