SINH HOAT CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 21/PGDĐT-GDTH ngày 10/9/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-TH ngày 06/9/2019 Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường tiểu học Vĩnh Thuận 1;

Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1, xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường. (gồm có khối lớp 2 và khối 5)

 

 

 

 

 

BAN BIÊN TẬP