TẬP HUẤN PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ PHẦN MỀM LẬP BẢNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ TRẺ

Lượt xem:

Đọc bài viết

  Căn cứ công văn số 3078/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 14/10/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường ứng CNTT, thực hiện chữ ký số trong hồ sơ minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia.

       Căn cứ công văn số 180/PGDĐT-KT V/v tập huấn phần minh chứng kiểm định chất lượng và phần mền Lập kế hoạch giáo dục và đáng giá trẻ

        Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức buổi tập huấn phần minh chứng kiểm định chất lượng và phần mền Lập kế hoạch giáo dục và đáng giá trẻ  cho các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên toàn huyện. Tham gia còn có các cán bộ chuyên viên Phòng giáo dục huyện và cán bộ quản lí của các trường trong toàn huyện,

 Cán bộ triển khai Tập đoàn bưu chính viển thông Việt Nam

                                 Hệ thống quản lý văn bản điều hành VPPT ioffice

                                     Thực hiện Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội