Lê Hoàng Kiệt
 • Lê Hoàng Kiệt
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0949040235
 • kietlh@vinhthuan.edu.vn
 • Hiệu Trưởng kiêm Bí thư Chi bộ. Bổ nhiện hiệu trưởng-bí thư chi bộ trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1 từ năm 2015- đến nay Qua nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Trần Thanh phong
 • Trần Thanh phong
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0945942006
 • ttphong@vinhthuan.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, được bỗ nhiệm về làm phó hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1 từ tháng Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2022. Trường TH Vĩnh Thuận 1 nhận quyết đính số 2625/QĐ-UBND huyện Vĩnh Thuận về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Vinh Thuận. Bổ nhiệm ông: Trần Thanh Phong Phó Hiệu Trưởng trường Tiểu học Vĩnh Phong 3, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, các chế độ chính sách và phụ cấp được thực hiện theo quy định hiện hành.