Tập huấn phần mềm sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục 2021-2025.

 Căn cứ công văn số 188/ PGDĐT-CNTT&TK V/v tập huấn phần mềm sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành năm học 2023-2024

 Sáng nay 7h30′ ngày 08 tháng 09 năm 2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ Văn Thư của tất cả các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên toàn huyện. Tham gia còn có các cán bộ quản lí của các trường.

Cán bộ hướng dẫn của nhân viên công ty VNPT IOFFICE

                                                               Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng giáo vcie6n TPT Đội