Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

      

Về nguồn tại khu di tích lịch sử Ranh Hạt kết hợp sinh hoạt

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

     Ngày 06 tháng 12 năm 2023 Liên Đội trường Th Vĩnh Thuận 1 tổ chức  Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

            

          – Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

và kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023)

          – Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường và kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1. 

 1. Hội nghị

  Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết

  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

 2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 3. Giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên dặc biệt là Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1 nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 (sau đây gọi tắt là Đại hội); từ đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
 4. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh; thúc đẩy phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết trong các cấp bộ đoàn.
 5. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết cần thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả; tài liệu học tập được thống nhất, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; cần gắn với việc đánh giá sát sao kết quả nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Đội viên thiếu nhi
 6. CHỈ TIÊU
 7. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt; 100%  Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1 được tuyên truyền, tìm hiểu về Nghị quyết.
 8. 100% Đoàn cấp huyện, cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
 9. 100% Đoàn cấp huyện và cơ sở có hoạt động hưởng ứng “Ngày thanh niên Kiên Giang cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội.

  Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

III. NỘI DUNG, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1.   Nội dung

          – Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027: Nghị quyết Đại hội, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI trình tại Đại hội XVII; tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2027 đã được thông qua tại Đại hội.

          – Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027; các bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại Đại hội.

          – Kết hợp học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, trọng tâm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII gắn với thảo luận thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 1. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
 2. Đối tượng nghiên cứu, học tập, quán triệt: Cán bộ đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên, đoàn viên.
 3. Hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

          – Thời gian: Tháng 12/2022.

          – Địa điểm: Trường TH Vĩnh Thuận 1

          – Thành phần:

+ Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1.

 1. Hình thức tuyên truyền:

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

* Cấp liên Đội

          – Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động của Đoàn như: Sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và lồng ghép nội dung vào các hoạt động tập trung.

          – Tuyên truyền trên báo chí, website, các trang mạng xã hội; Chương trình “Phát thanh măng non” ở cơ sở, “Radio trường học”.

          – Tổ chức thi công các công trình, phần việc thanh niên, Đội viên  gắn biển chào mừng; tổ chức các hoạt động tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia các vấn đề xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng…

               Người đăng bài viết: Lê Văn Đặng Giáo viên TPT Đội