HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC LỊCH SỬ VIỆT NAM CHỦ ĐỀ “ÂM VANG ĐIỆN BIÊN” CẤP TRƯỜNG NA8MHOC5 2023-2024

HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC LỊCH SỬ VIỆT NAM CHỦ ĐỀ “ÂM VANG ĐIỆN BIÊN” CẤP TRƯỜNG NA8MHOC5 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ vào kế hoạch số 06 kế hoạch phối hợp-Phòng Giáo Dục Đào Tạo-Hội Đồng Đội-Nhà Thiếu Nhi ngày tháng 4 năm 2024 Chiều 13h30′ ngày 5 tháng 4 năm 2024 Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành tổ chức Hội Thi tìm hiểu kiến thức lịch sử Việt Nam chủ đề “Âm Vang Điện Biên”; Liên hoan Thể dục nhịp điệu khối Mầm non lần... ...
LỄ KẾT NẠP ĐỘI CHO HỌC SINH LỚP 3 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

LỄ KẾT NẠP ĐỘI CHO HỌC SINH LỚP 3 NĂM HỌC 2023-2024 CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

Lượt xem:

Căn cứ vào kế hoạch thi đua năm học 2023-2024; Căn cứ vào kế hoạch tổ chức ngày Hội vui khỏe của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận, sáng nay 7h ngày 18.3.2024 liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tổ chức lễ kết nạp Đội cho học sinh lớp 3. (Với tổng số 79/42 nữ) Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến buổi lễ kết... ...
TIẾP THU NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG SỐ 42-NQ/TW,số 43-NQ/TW, SỐ 44-NQ/TW,Nghị quyết SỐ 45-NQ/TW,Nghị quyết SỐ 8-NQ/TW,

TIẾP THU NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG SỐ 42-NQ/TW,số 43-NQ/TW, SỐ 44-NQ/TW,Nghị quyết SỐ 45-NQ/TW,Nghị quyết SỐ 8-NQ/TW,

Lượt xem:

 Sáng nay ngày 10 tháng 3 năm 2024, chi bộ trường Th Vĩnh Thuận 1 tiếp thu nghi quyết TW: – Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. – Nghị quyết... ...
Giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024

Giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;      Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền... ...
CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN VĨNH THUẬN (01/1964-01/2023)

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN VĨNH THUẬN (01/1964-01/2023)

Lượt xem:

                 Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2023 Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 60                                                                       ... ...
KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023)

KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023)

Lượt xem:

       Thực hiện kế hoạch số 3450/KH-SGDĐT ngày 16/10/2023 và công văn số 3576/SGDĐT-VP ngày 25/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)         Căn cứ hướng dẫn số: 342/HD-PGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức các hoạt động kỷ... ...
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2023-2024

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII; Chương trình số 06-CTr/HĐĐ, ngày 07/9/2023 của Hội đồng Đội tỉnh Kiên Giang về chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2023 – 2024.                  Căn cứ vào kế hoạch công tác Đội và phong... ...
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

 Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;            Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng,... ...
HỌP MẶT NGÀY PHỤ N Ữ VIỆT NAM 20 THÁNG 10 CẤP HUYỆN

HỌP MẶT NGÀY PHỤ N Ữ VIỆT NAM 20 THÁNG 10 CẤP HUYỆN

Lượt xem:

       Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;         Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định... ...
CÁNH THIỆP TRI ÂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

CÁNH THIỆP TRI ÂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

Lượt xem:

   Căn cứ kế hoạch số: 16/KH-NTN, ngày 12/10/2023 của Nhà Thiếu nhi Tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức các hoạt độngt chào mừng Nhà Giáo Việt Nam 20/11;        Căn cứ chương trình hoạt động nghiệp vụ năm 2023 của Nhà Thiếu Nhi huyện Vĩnh Thuận;          Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2023 liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến... ...
THAO GIẢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

THAO GIẢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;              Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức... ...
PHÁT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2023-2024

PHÁT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

   Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;           Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức... ...
Trang 1 / 212 »