Ý TƯỞNG TRẺ THƠ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Thực hiện Công văn số 5340/BGDĐT-GDTH ngày 29/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024.

     Sáng nay ngày 30 tháng 10 năm 2023 Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành triển khai vẽ tranh Ý tưởng trẻ thơ trong tiết sinh hoạt dưới cờ! Sau đây là một số hình ảnh triển khai hết sức thiết thực

                                                              Thực hiện bài viết:Lê Văn Đặng, giáo viên TPT Đội