GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT VĨNH THUẬN QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Vĩnh Thuận quê tôi mảnh đất anh hùng của dân tộc anh hùng. Thời chiến tranh đã biết bao người con của quê hương ra đi cứu nước, trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế Quốc Mĩ để đem lại độc lập cho Tổ Quốc. Vĩnh Thuận quê tôi có khu di tích lịch sử Ranh Hạt được thành lập năm 1932 chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.

Khu di tích Ranh Hạt, chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Kiên Giang. Đây là kim chỉ nam giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ của huyện Vĩnh Thuận nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung.

   Tiếp bước truyền thống yêu nước của quê hương anh Lê Văn Tươi và chị Nguyễn Thị Nhanh, ở ấp Ranh Hạt xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang nhận thấy khó khăn của các em học sinh ở điểm Đập Đá trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Với diện tích ở điểm Đập Đá nhỏ hẹp mà học sinh ở đây lại đông nên thầy và trò gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy và học. Đặc biệt là thiếu sân chơi, sân tập thể dục, các hoạt động trải nghiệm…Khó khăn  nhất là nơi đậy thiếu diện tích xây dựng cầu vệ sinh cho các em.

Điểm Đập Đá của trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1.

                           Khu vực nhỏ hẹp khu vưc vệ sinh của trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1.

       Nhận thấy khó khăn trên của thầy và trò của truòng Tiểu học Vĩnh Thuận 1 nên anh Tươi và Chị Nhanh không màn đến lợi ích cá nhân tự nguyện làm đơn xin hiến hơn 4.000 m vuông đất cho nhà trường.

          Đơn xin tự nguyện hiến đất của anh Tươi và chị Nhanh

       Với những đóng góp thầm lặng mang một ý nghĩa cao cả, lớn lao cho sự nghiệp giáo dục như anh Tươi và chị Nhanh đáng được trân trọng. Anh chị đã không màng đến lợi ích cá nhân chỉ nghĩ đến sự nghiệp phát triển giáo dục cho thế hệ tuổi trẻ quả thật đây là tấm lòng vàng giửa đời thường. Góp phần thành công trên con đường Vĩnh Thuận đang hoàn thiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới về mọi mặt mà nổi bật là tấm lòng hy sinh lợi ích cá nhân cho thế hệ trẻ của quê hương Vĩnh Thuận anh hùng của dân tộc anh hùng.

Thế hệ tuổi trẻ của các em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1 hát mãi tên người đã thầm lặng đóng góp cho cho sự nghiệp giáo dục.

                                                                                                   Lê Văn Đặng. TPT Đội Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1.