GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT VĨNH THUẬN QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT VĨNH THUẬN QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG

Lượt xem:

       Vĩnh Thuận quê tôi mảnh đất anh hùng của dân tộc anh hùng. Thời chiến tranh đã biết bao người con của quê hương ra đi cứu nước, trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế Quốc Mĩ để đem lại độc lập cho Tổ Quốc. Vĩnh Thuận quê tôi có khu di tích lịch sử Ranh Hạt được thành lập năm 1932... ...
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

Lượt xem:

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  Công văn số …./SGDĐT-GDTrH ngày …/8/2020 của Sở Giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học; Hôm nay ngày 12/09/2020 BGH... ...
NIỀM VUI NGÀY TỔNG KẾT

NIỀM VUI NGÀY TỔNG KẾT

Lượt xem:

Năm học 2019-2020 là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; là năm học thứ VII thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục- Đào tạo và kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,... ...
Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Tập huấn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trường TH Vĩnh THuận 1

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 34/PGDĐT- GDTH ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Căn cứ theo kế hoạch Số: 42/KH-CM Vĩnh Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức tập huấn triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ... ...
ĐẠI HỘI CHI BỘ NĂM 2019 TRƯỜNG TH VĨNH THUẬN 1

ĐẠI HỘI CHI BỘ NĂM 2019 TRƯỜNG TH VĨNH THUẬN 1

Lượt xem:

  ...
Báo cáo công tác quản lý về Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo công tác quản lý về Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem:

...