TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN-HÔI-ĐỘI NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Căn cứ kế hoạch phối hợp số 45/KHPH-HĐ-TTCT-PGDĐT ngày 3 tháng 10 năm 2023 kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Đội năm học 2023-2024

   Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 của Hội  đồng Đội huyện Vĩnh Thuận.

     * Nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao lý luận và kỹ năng công tác Đội cho đội ngủ giáo viên Tổng phụ trách Đội và cán bộ làm công tác thiếu nhi trên địa bàn huyện. Tạo môi trường rèn luyện, học tập trao đổi cách làm hay, hiệu quả, học ta65pkinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội. 

                             Thời gian tập huấn từ ngày 09-14 tháng 10 năm 2023.

                               Địa điểm: Trung Tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận

  •     Báo cáo viên:  THs. Huỳnh Toàn-Trưởng khoa huấn luyện kỹ năng Trường đoàn Lý Tự Trọng. Triển khai tập huấn các kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.
  •  Nội dung tập huấn:
  •    + Những kiến thức cơ bản về lý luận Chính trị, lồng ghép giáo dục truyền thống dân tộc. Lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lịch sử huyện Vĩnh Thuận; Nghị quyết của Đoàn,…

              Báo cáo viên: Ths.Võ Thanh Xuân-UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện. Triển khai Kỹ năng dã ngoại; Lịch sử huyện Vĩnh Thuận anh hùng; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng trong giai đoạn hiện nay; Các kỹ năng về Đội TNTP Hồ Chí Minh.

+ Công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.+ Chương trình huấn luyện theo hướng dẫn số 54 ngày 28/02/2015 của Hội đồng Đội Tỉnh Kiên Giang về hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh:

   Báo cáo viên Hà Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung Tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận, triển khai lý luận về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

+ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội, Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội, hướng dẫn sinh hoạt sao, sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư, hướng dẫn thực hành kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cho các em Thiếu nhi.

+ Kỹ năng moorse, semaphore, mật thư, dấu đường, nút dây và thiết kế mô hình cổng trại, dựng liều tốc độ,…; sinh hoạt tập thể và các trò chơi thiếu nhi.

 Báo cáo viên: Nguyễn Phan Tấn Dũng-HLV cấp I Trung ương, Thành viên Hội đồng huấn luyện tỉnh Kiên Giang, triển khai nghi thức Đội.

  Bế giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp Công tác Đội năm học 2023-2024

+ Học tập các mô hình hay tại huyện bạn như: Mô hình sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư, mô hình làm việc nhóm, các mô hình về công trình măng non tiêu biểu có tính nhân rộng,

                                                                                                                        Thực hiện bài viêt:Lê Văn Đặng, giáo viên TPT Đội