ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020- 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo chương trình hoạt động năm 2020 – 2021 của Hội Đồng Đội huyện Vĩnh Thuận.

Căn cứ theo sự chỉ đạo của BGH trường về việc tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2020 – 2021.

Hôm nay ngày ngày 6/11/2020  Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành đại hội liên đội năm học 2020- 2021.

NGUYỄN VĂN THÀNH