HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

   Sáng ngày 5 tháng 01 năm 2023 Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tổ chức hội thi An toàn giao thông cấp trường năm học 2023-2024

  1. Đối tượng: Học sinh từ khối 3, khối 4 và khối 5 của trường.
  2. Số lượng: Mỗi lớp chọn 5 học sinh.

* Nội dung và hình thức thi

  1. Nội dung thi

        – Học sinh thi tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông.

        – Thi tô tranh đồng đội theo chủ đề An toàn giao thông

  1. Hình thức thi

        Vòng 1:

          – Học sinh thi tìm hiểu kiến về an toàn giao thông các em đã được học và tìm hiểu qua sách, báo, đài và thực tế trải nghiệm khi tham gia giao thông.

          – Học sinh trả lời đúng/ sai hoặc 3 – 4 phương án lựa chọn. Đề thi được chiếu lên màn hình. Mỗi câu hỏi có 10 giây suy nghĩ và trả lời bằng cách đưa bảng con.

         Vòng 2:

          –  Thi tô tranh đồng đội theo chủ đề an toàn giao thông. Bức tranh được in trên giấy khổ A4 sử dụng bút màu sáp để vẽ màu.

          – Thời gian 40 phút.

     Tổng điểm của 2 vòng thi là kết quả để xét khen thưởng cho các lớp.

           Vòng 3: vòng thi đặt biệt: Mỗi đội thi cử ra 1 thủ lĩnh thi Trả lời nhanh mà giám khảo đưa ra câu hỏi.

             Tổng ở 3 vòng thi đội có số điểm cao nhất  sẽ chọn 3 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.

         – Tiền thưởng mỗi giải: Giải nhất 200.000 đồng và 30 quyển tập, giải nhì 150.000 đồng và 20 quyển tập, giải ba 120.000 đồng và 15 quyển tập; và 3  giải khuyến khích mỗi giải 70.000 đồng và 10 quyển tập.

      Sau đây là một số hình ảnh minh chứng cho hội thi An toàn giao thông cấp trường của Liên Đội TH Vĩnh Thuận 1:

                                                                                                                                                                                                                                                Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng TPT Đôi.