KẾT QUẢ THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XIX NĂM HỌC 2023-2024 CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH VĨNH THUẬN 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTC ngày 21/12/2023 của Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang lần thứ XIX năm học 2023-2024;

     Căn cứ Quyết định số 104./QĐ-UBND ngày  15/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XIX năm học 2023-2024;

     Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức

 Thực hiện kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIX của huyện Vĩnh Thuận, Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tham gia Hội khỏe với 3 bộ môn: Cờ vua, đá cầu và điền kinh từ ngày 2 đến ngày 4 theo kế hoạch hội khỏe của ban tổ chức.

Kết quả Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 xuất sắc đạt được 3 huy chương vàng và 3 huy chương đồng

   Cu thể ở các bộ môn như sau:      Lê Khả Ái   học sinh lớp 5A Huy chương vàng môn bật xa

                                                           Lý KIm Ngân  học sinh lớp 5C Huy chương vàng môn cờ vua

                                                           Ngô Trung Chánh   học sinh lớp 3A Huy chương vàng môn cờ vua

 Lý Kiến Hưng   học sinh lớp 3C Huy chương đồng môn cờ vua

                                                           Lê Kim Cương học sinh lớp 4D Huy chương đồng môn cờ vua

                                                            Lê  Ánh Dương  học sinh lớp 3C Huy chương đồng môn cờ vua

Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn thể thao của của Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1

Lê Khả Ái  lớp 5A Huy chương vàng môn bật xa

           Lý KIm Ngân lớp 5C Huy chương vàng môn cờ vua  và Lê Kim Cương lớp 4D Huy chương đồng môn cờ vua lứa tuổi 10-11 tuổi

                                                                            Ngô Trung Chánh  lớp 3A Huy chương vàng môn cờ vua   và Lý Kiến Hưng  lớp 3C Huy chương đồng môn cờ vua lứa tuổi 6-9 tuổi

                                                   

                                                            Lê  Ánh Dương  lớp 3C Huy chương đồng môn cờ vua lứa tuổi 6-9 tuổi

Thực hiện bài viết: Lê Văn  Đặng, giáo viên TPT Đội