Học tập, quán triệt, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

       Nhân kỉ niệm 79 năm ngay thanh lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) Liên Đội trường Th Vĩnh Thuận 1 tổ chức  Học tập, quán triệt, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

            

          – Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023)

          – Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường và kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1. 

  1. Nội dung tuyên truyền:

  2. Giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đặc biệt là Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1 nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 ; từ đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
  3. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh; thúc đẩy phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết trong các cấp bộ đoàn.
  4. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết cần thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả; tài liệu học tập được thống nhất, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; cần gắn với việc đánh giá sát sao kết quả nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Đội viên thiếu nhi
  5. Giáo dục ý thức dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

  6.  Ý thức dân tộc, lòng yêu nước là giá trị rất quan trọng đối với mỗi người dân trong việc xây dựng đất nước thành quốc gia phát triển, thịnh vượng, hòa bình, hạnh phúc trước những thách thức ngày càng gia tăng của toàn cầu hóa. Do đó, giáo dục ý thức dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, có vai trò vô cùng quan trọng, cần được thực hiện một cách bài bản, có hệ thống.

                                       Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết

                     Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNCS Hồ Chí Minh cho Đội viên, thiếu nhi trường TH Vĩnh Thuận 1

  1. Hình thức tuyên truyền:

* Cấp liên Đội

          – Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động liên Đội như: Về nguồn, Sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và lồng ghép nội dung vào các hoạt động tập trung.

          – Tuyên truyền trên báo chí, website, các trang mạng xã hội; Chương trình “Phát thanh măng non” ở cơ sở, “Radio trường học”.

          – Tổ chức thi công các công trình, phần việc thanh niên, Đội viên  gắn biển chào mừng; tổ chức các hoạt động tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia các vấn đề xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng…

               Người đăng bài viết: Lê Văn Đặng Giáo viên TPT Đội