SINH HOẠT DƯỚI CỜ MỖI TUẦN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT SUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận và HĐĐ xã Vĩnh Thuận năm học 2023 – 2024.

     Căn cứ vào chương trình công tác đội, tiêu chí đánh giá thi đua và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024 của Liên đội trường tiểu học Vĩnh Thuận 1;

Theo kế hoạch của số 04 ngày 02 tháng 10  năm 2023 của TPT Đội thực hiên việc sinh hoạt sưới cờ hàng tuần sinh hoạt theo chủ đề chủ điểm mỗi tuần là một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng và lòng ghép hoạt động trải nghiệm. Sau đây là một số hình ảnh minh chứng về các hoạt động trên:

Em: Nguyễn Đinh Thảo Trân lớp 4A và em Nguyễn Anh Thi lớp 3B kể về tấm gương sáng về nhà giáo nhà văn Nguyễn Ngọc Kí trong tiết sinh hoạt dưới cờ ngày 04 tháng 12 năm 2023

                                                                       Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng, Giáo viên TPT Đội