HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC LỊCH SỬ VIỆT NAM CHỦ ĐỀ “ÂM VANG ĐIỆN BIÊN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào kế hoạch số 06 kế hoạch phối hợp-Phòng Giáo Dục Đào Tạo-Hội Đồng Đội huyện-Nhà Thiếu Nhi ngày 4 tháng 4 năm 2024

Chiều 13h30′ ngày 5 tháng 4 năm 2024 Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành tổ chức Hội Thi tìm hiểu kiến thức lịch sử Việt Nam chủ đề “Âm Vang Điện Biên”; Liên hoan Thể dục nhịp điệu khối Mầm non lần thứ VI/2024

 Vóng 1:Đối tượng dự thi học sinh khối 3,4,5 tham gia vẽ tranh trưng bày sản phẩm dự thi tập ảnh, báo tường về các hoạt động tại địa phương chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ

Vòng 2:Đối tượng dự thi học sinh khối 3,4,5 tham gia thi kiến thức lịch sử Việt Nam

Vòng 3: Đối tượng dự thi học sinh khối 4,5 tham gia thi thuyết trình hùng biện tiếng anh

Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng, Giáo viên TPT Đội