Giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
     Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ vào tiệu chí thi đua của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận năm học 2023-2024. 

          Được sự thống nhất của BGH nhà trường nhân kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) Liên Đội trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1 tiến hành trao 16 phần quà cho học sinh có  hoàn cảnh khó khăn phần quà gồm 10 quyển tập và 100 nghìn đồng tiền mặt trị giá mỗi phần quà gần 200 nghìn đồng. Kinh phí trích từ kế hoạch nhỏ của liên Đội

 Sau đây là một số hình ảnh minh chứng cho các họat động trong tiết sinh hoạt dưới cờ nhân kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Trao phần quà cho các em khó khăn cùng với giấy khen của hội thi chữ đẹp năm học 2023-2024:

 

Thực hiện bài viết: Lê văn Đặng GV TPT Đội