GIÁO DỤC KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 trong năm học 2023-2024.

      Sáng nay ngày 6 tháng 11 năm 2023 Liên Đội trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 tiến hành thực hiên kế hoạch giáo dục kỉ năng thực hành xã hội cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt câu lạc bộ.

         Nhận thức được rằng bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục và rèn luyện những kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Bên cạnh đó, nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

       GIÁO DỤC KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

                                                                                                                ——-

         Thực hiện chương trình công tác theo tiêu chí thi đua của hội đồng Động huyện Vĩnh Thuận trường học trong từng năm học. Nhận thức được rằng bên cạnh việc giảng dạy về kiến thức thì việc giáo dục và rèn luyện những kỹ năng là việc rất cần thiết cho học sinh. Bên cạnh đó, nhằm mục đích muốn tạo sân chơi lành mạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh trang bị kỹ năng thực hành xã hội. Ban chấp chỉ huy liên Đội trường Tiểu Học Vĩnh Thuận  tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

             

Câu lạc bộ Trái tim yêu nghệ thuật vẽ tranh theo sở thích- Hội thi vẽ tranh theo sở thích

 

                                                                                                         Lễ phát động Ngày Hội đọc sách

           Trong năm học 2023 – 2024 trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Những kỹ năng hướng tới để rèn luyện cho học sinh như: Kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng hợp tác, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, … Đồng thời trường phối hợp với Huyện Đoàn Vĩnh Thuận tiến hành tổ chức các hoạt động để rèn luyện các kỹ năng trên cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào như sau: Sinh hoạt các câu lạc bộ “Sống đẹp”, CLB vườn thuốc nam, CLB trái tim yêu nghệ thuật, mô hình tiết chào cờ thân thiện,,… được các học sinh tham gia rất hào hứng, tích cực và đạt được hiệu quả cao. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo chủ điểm: vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS,… vào mỗi kỳ sinh hoạt dưới cờ đã giúp các em có kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống từ đó tích cực học tập hơn.         

 

             Mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà nhà trường luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống sau này.

Câu lạc bộ vườn thuốc nam của em

                                                                                       Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng, giáo viên TPT Đội