ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII; Chương trình số 06-CTr/HĐĐ, ngày 07/9/2023 của Hội đồng Đội tỉnh Kiên Giang về chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2023 – 2024.        

         Căn cứ vào kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1  năm học 2023 – 2024.

                Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường;  7h30’ ngày 11/11/2023 Liên Đội trường TH Vĩnh Thuận 1 chức Đại hội Liên đội năm học 2023 – 2024  với chủ đề năm học:

                                                                                 “Thiếu nhi Vĩnh Thuận

                                                                                    Chăm ngoan, học tốt

                                                                                   Tiếp bước cha anh”

  1. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

    – Tổ chức Đại hội Liên đội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Liên đội trong năm học 2022 – 2023 và đề ra phương hướng hoạt động Đội năm học 2023 – 2024, là cơ sở để Đội viên trong Liên đội rèn luyện và phấn đấu.

    Thông qua Đại hội bầu ra BCH Liên đội mới có đủ năng lực và lòng nhiệt tình dẫn dắt chỉ đạo Liên đội phấn đấu trở thành một Liên đội vững mạnh.

   Đại hội Liên đội nhằm cũng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em đội viên thêm tin yêu vào tổ chức Đội.

  1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

    – Thời gian:7h30’ ngày 11/11/2023

      – Địa điểm: Tại phòng học lớp 5B

       THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Chi bộ, BGH, Công đoàn, TPT, BCH Đoàn thanh niên, GV phụ trách chi đội, Ban chỉ huy các Chi đội (chi đội trưởng, chi đội phó) + Đại diện đội viên

Thực hiện: Lê Văn Đặng, giáo viên TPT Đội