CHƯƠNG TRÌNH TRAO HOC BỔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16 tháng 1 năm 2023 tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Thuận năm 2024 chương trình được thực hiện: Hội nhà báo Việt Nam; Chi hội nhà báo cụm U Minh Thượng; Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông Việt Nam tài trợ

          Nhà tài trợ trao học bổng với Số lượng 30 em trên toàn huyện Số tiền mỗi em nhận được 2.000.000đ. Tổng số tiền 60 triệu đồng..

          Sau đây là một số hình ảnh minh chứng cho hoạt động trao hoc bổng đến với các em học sinh huyện Vĩnh Thuận:

Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng TPT Đội.